Oplevering 3 restauraties

Op 8 oktober 2014 heeft mevrouw Brigite van Haaften-Harkema, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, de officiële oplevering verricht van de gerestaureerde molens: De Oude Doorn, De Vervoorne Polder en de Noordeveldse. Zij deed dit door in samenwerking met molenaar Bram van der Wiel de vang van de Noordeveldse molen te lichten. Ten aanschouwen van een groot aantal genodigden zette de feestelijk versierde wieken zich in beweging.

De restauratiewerken betroffen:
Noordeveldse molen: herstel metselwerk, behandeling en opstoppen rietwerk en schilderwerk.
De Oude Doorn: vervangen rietdek achtkant.
Vervoorne Polder: vervangen rietdek achtkant.
Helaas is de restauratie van het rietwerk van de achtkant van de Vervoorne Polder nog niet gereed. Het rietdekkersbedrijf heeft vanwege een ongeval een achterstand in de afwikkeling van opdrachten opgelopen van enige maanden. Maar intussen staat deze molen rondom in de steigers en is de verwachting dat binnen enkele weken ook deze klus geklaard is.

De restauratie van deze 3 molens kon worden gerealiseerd door een flinke bijdrage van de provincie Noord-Brabant.